Vad är E-BARQ

E-BARQ, som tagits fram av University of Sydney, undersöker hur hästträning och hantering påverkar, och påverkas av, hästars beteende. Projektet kommer efter hand att ge forskarna ovärderlig information om hur träning och skötsel påverkar beteendet hos våra hästar och hur deras beteende i sin tur påverkar deras välbefinnande.

Equine Behaviour Assessment and Research Questionnaire

Sedan urminnes tider har hästars beteende och bandet mellan häst och människa väckt intresse och fascination. De kunskaper och erfarenheter vi samlat på oss under århundradena har lett till användbara slutsatser och god praxis (t.ex. att närma sig hästar från deras vänstra sida gör dem något mindre reaktiva), men också en del ogrundade myter, som att fuxar skulle vara svårare att hantera än andra hästar.

University of Sydney har därför lanserat Equine Behaviour Assessment and Research Questionnaire (E-BARQ), en kontinuerligt växande global databas över hästars beteende.

Hur gör man för E-BARQ

Den här videon, med tillstånd av International Society for Equitation Science, leder dig genom utvecklingen av E-BARQ och förklarar hur du kan delta.

E-BARQ's Who's Who

Professor Paul McGreevy

Professor Paul McGreevy

Professor i djurens beteende och djurskydd, University of New England.

Dr Andrew McLean

Dr Andrew McLean

PhD (Equine Cognition and Learning), University of Melbourne. Direktör Equitation Science International.

Professor James Serpell

Professor James Serpell

Professor i etik och djurskydd, University of Pennsylvania, School of Veterinary Medicine.

Dina hästars resultat

Dina hästars resultat

Studien undersöker hur hästträning och hantering påverkar hästars beteende. Den kommer att ge ny, viktig kunskap om hur vår träning och hantering påverkar beteendet hos våra hästar och hur beteendet i sin tur påverkar hästens välbefinnande. Förutom att användas inom forskning kan E-BARQ även vara till stor direkt nytta för hästägare, ryttare och tränare. Efter att ha fyllt i frågeformuläret får varje deltagare en graf som jämför deras häst med 1000-tals andra hästar, uppdelat i olika kategorier. De får också tillgång till en egen personlig sida där de kan logga sina egna hästar och se deras E-BARQ-resultat. Detta innovativa verktyg är helt kostnadsfritt.

 

Hjälper till att matcha hästar och ryttare

Hjälper till att matcha hästar och ryttare

Informationen som tillhandahålls av E-BARQ kan potentiellt hjälpa köpare att identifiera varningstecken på farligt beteende och bidra mer välgrundade val vid köp av häst. E-BARQ ger också möjlighet att kunna följa sin egen hästs utveckling över tid, samt har stor potential när det gäller välfärdsövervakning, främjande av tidiga insatser, och utbildning av nya ägare vid räddning och omplacering av hästar som utsatts för vanvård.

Genom att förse forskare med en mängd värdefull information som omfattar ett stort antal hästar kan E-BARQ hjälpa oss att förbättra sättet vi tränar och sköter våra hästar, på ett sätt som ger verkliga och varaktiga positiva förändringar i hästens välbefinnande, och bidra till en hållbar utveckling inom hästsporten.

Börja med E-BARQ nu

Börja med E-BARQ nu

Hästägare kan anpassa sin personlig startsida genom att lägga upp bilder för varje häst, och kan registrera hästens träningsframsteg över tiden. För första gången kommer de också att kunna jämföra sin hästs beteende med andra hästars. Funktionen dela-&-jämför skapar grafer som visar hästens profil i förhållande till andra hästar inom områdena träningsbarhet, ridbarhet/körbarhet, hantering, följsamhet, djärvhet och socialt självförtroende i samspel med människor.

E-BARQ pressmeddelande

E-BARQ pressmeddelande

Hästveterinärer, uppfödare, terapeuter, djurskyddsorganisationer, tränare, instruktörer och ridlärare kan skapa en E-BARQ-grupp. E-BARQ-grupper låter deltagarna jämföra sin hästs beteende inte bara med E-BARQ-populationen i allmänhet, utan också specifikt med sin grupp. Gruppadministratörer har tillgång till alla medlemmars dela-&-jämför-grafer, vilket gör att de kan följa gruppdeltagarnas hästar över tid.

E-BARQs senaste rön

Hanterarens kön

Hanterarens kön

Påverkar könet på ryttaren eller föraren hästens beteende? Ta reda på det här.

Antalet ryttare

Antalet ryttare

Påverkar antalet olika ryttare hästens lyhördhet? Ta reda på det här.

Beteendeförändringar med ålder

Beteendeförändringar med ålder

Förändras hästarnas beteende när de åldras? Ta reda på det här.

Beteendeprediktorer i handen

Beteendeprediktorer i handen

Kan vissa beteenden i handen förutsäga farliga beteenden under sadeln? Ta reda på det här.

 

 

 

 

 

Är du forskare?

Är du forskare?

Om du är intresserad av att använda E-BARQ i ditt nästa forskningsprojekt, vänligen kontakta E-BARQ-teamet.

Gå med i vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med alla de senaste nyheterna från E-BARQ